top of page

MESLEKİ KONTROLLÜK

  • Yatırımlarınızda, konusunda akademik ve  sektörde deneyimi bulunan çalışanlarımız ve iştiraklerimiz ile projelerinizin bütçesinde, iş programına uygun, beklenen kalite standartlarında ve en önemlisi sağlık emniyet çevre temelinde tamamlanmasını sağlamaktayız.

teknik proje yönetimi: Hizmetler

TEKNİK PROJE YÖNETİMİ

İHALE KAPSAMI OLUŞTURMA

  • Bütçe, en iyi endüstri uygulamaları, zaman programı, SEÇ göz önünde bulundurularak ihtiyaca yönelik kapsamı hazırlaması.

KEŞİF, ŞARTNAME, İHALE DOSYASI HAZIRLAMA

  • Üç boyutlu tasarımlar ile gerçeğe en yakın keşiflerin hazırlanması

  • Teknik gereklilikler için ulusal ve uluslararası standartlar temelinde şartname hazırlanması

  • İhale dosyası için gerekli diğer teknik, kalite ve SEÇ dokümanlarının düzenlenmesi 

HAKEDİŞ VE KESİN HESAP ONAYI

  • Sahada yapılan imalatın ve montajın çeşitli yöntemlerle ölçerek, proje tarifleri, kalite dokümanları, imalatçı yönergeleri,  en iyi endüstri uygulamalarına göre değerlendirerek hakediş ve kesin hesap onayı hizmeti verilmesi

YAPIM YÖNTEMİ HAZIRLAMA

  • Projede tariflenen karmaşık ve uzmanlık gerektiren iş kalemleri için işin  yapım yöntemi ("method of statement")  dokümanı hazırlanması.

İHALE AŞAMASI TEKNİK DESTEK

  • Yüklenici adaylarının referanslarının teknik kontrolü

  • Proje ile ilgili yorum ve iyileştirme önerilerinin uygunluğunun değerlendirilmesi

PROJE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI

  • Kredi talep edilen bir yatırım projesinin teknik boyutlarının değerlendirilmesi

bottom of page