MESLEKİ KONTROLLÜK

  • Yatırımlarınızda, konusunda akademik ve  sektörde deneyimi bulunan çalışanlarımız ve iştiraklerimiz ile projelerinizin bütçesinde, iş programına uygun, beklenen kalite standartlarında ve en önemlisi sağlık emniyet çevre temelinde tamamlanmasını sağlamaktayız.

 

TEKNİK PROJE YÖNETİMİ

İHALE KAPSAMI OLUŞTURMA

  • Bütçe, en iyi endüstri uygulamaları, zaman programı, SEÇ göz önünde bulundurularak ihtiyaca yönelik kapsamı hazırlaması.

KEŞİF, ŞARTNAME, İHALE DOSYASI HAZIRLAMA

  • Üç boyutlu tasarımlar ile gerçeğe en yakın keşiflerin hazırlanması

  • Teknik gereklilikler için ulusal ve uluslararası standartlar temelinde şartname hazırlanması

  • İhale dosyası için gerekli diğer teknik, kalite ve SEÇ dokümanlarının düzenlenmesi 

HAKEDİŞ VE KESİN HESAP ONAYI

  • Sahada yapılan imalatın ve montajın çeşitli yöntemlerle ölçerek, proje tarifleri, kalite dokümanları, imalatçı yönergeleri,  en iyi endüstri uygulamalarına göre değerlendirerek hakediş ve kesin hesap onayı hizmeti verilmesi

YAPIM YÖNTEMİ HAZIRLAMA

  • Projede tariflenen karmaşık ve uzmanlık gerektiren iş kalemleri için işin  yapım yöntemi ("method of statement")  dokümanı hazırlanması.

İHALE AŞAMASI TEKNİK DESTEK

  • Yüklenici adaylarının referanslarının teknik kontrolü

  • Proje ile ilgili yorum ve iyileştirme önerilerinin uygunluğunun değerlendirilmesi

PROJE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI

  • Kredi talep edilen bir yatırım projesinin teknik boyutlarının değerlendirilmesi