top of page

GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANMASI

Geoteknik değerlendirme raporu, yapıya ve zemin / kayaya yönelik her türlü projelendirmede kullanılan mühendislik parametrelerinin verildiği ve zemin-yapı etkileşim değerlendirmelerinin yer aldığı rapordur. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen, kullanılabilecek mühendislik parametrelerini ve tasarımda göz önünde bulundurulması gereken bilgileri içeren değerlendirmelerin bulunduğu bir rapor oluşturmaktayız. 

Drawing3-Model.jpg
bottom of page