top of page

TASARIM

GEOTEKNİK TASARIM

Geoteknik tasarımda, zemin etütleri, sahanın mevcut zemin profili ve jeolojik özellikleri, yapılacak yapının mimari özellikleri, stabilite şartları (taşıma gücü, kayma, oturma, devrilme), şişme potansiyeli, yeraltı suyu hareketi, depremsellik önemli mühendislik girdileridir. Bunun yanında ekonomik bir tasarım olması ve her adımda SEÇ'in (sağlık, emniyet, çevre) göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Tasarlanacak olan yüzeysel ya da derin temel tipi için veya gerekmesi durumunda zemin iyileştirmesi için nümerik analiz mutlaka analitik yöntemlerle desteklenmeli kontrol edilmelidir.

Geostatik olarak alanında uzman geoteknik mühendislerimiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki danışmanlarımız ile geoteknik tasarım hizmeti vermekteyiz.

tasarım: Projeler

YAPISAL TASARIM

Yurt içi ve yurt dışında, endüstriyel yapılar, enerji santralleri ve altyapı tesislerinin tasarımı konusunda uzmanlaşmış kadromuz ile, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, güncel yönetmelikler ışığında uygulanabilir, dayanım, maliyet, zaman ve SEÇ şartları gözetilmiş tasarımlar ortaya koyuyoruz. Tasarımda, işlevselliği göz ardı etmiyor, yapım teknolojilerini ve yapı malzemesindeki gelişmeleri yakından takip ederek projelerimizde kullanmaya özen gösteriyoruz. 

3 BOYUTLU MODELLEME

Üç boyutlu tasarım, yapı stabilite hesaplarının doğru bir şekilde yapılmasından, yaklaşık maliyet tahminlerinin oluşturulmasına büyük öneme sahiptir. Ayrıca hazırlayacağınız tanıtım dosyası ve sunum, gibi proje dokümanları için üç boyutlu görseller vazgeçilmez bir hal almıştır. Mimari ve inşaat projelerine yönelik farklı programlar kullanarak bu görselleri oluşturuyor projelerinize değer katıyoruz.

Ekran Alıntısı2.JPG

FİZİBİLİTE, KATİ, UYGULAMA VE İŞ SONU (AS BUILT/ MEASURED) ÇİZİM HİZMETİ

Fizibilite çizim detayından, uygulama projesi detaylarına ihtiyacınıza yönelik çizim hizmeti vermekteyiz.
Ayrıca tesislerinizin bakımı için iş sonu projeleri oldukça önemlidir. Sahada yerinde yaptığımız ölçüm ve kontrolleri, şantiye dönemi alınan notlar ve işaretli çizimler ile birleştirerek iş sonu projeleri hazırlıyoruz.

TOPRAK İŞLERİ TASARIMI

Tesis ulaşım yolundan, baraj gövde kazısına boy kesit ve en kesitte CAD programları ile optimizasyon çalışması yapıyoruz. Yol alt yapı kalınlığı - geosentetik kullanım optimizasyonu, kablo kanalı yol konumlandırma optimizasyonu, hakediş hazırlamada yapılan kazı miktarının hesaplanmasına geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz.

bottom of page